Remco Vonk

Plaats op de lijst: 13

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: remcovonk.nl

Instagram: remvonk

Mijn naam is Remco Vonk en ik ben 24 jaar. Ik studeer op dit moment aan de Universiteit van Amsterdam. Daar volg ik de masters Sociologie, gericht op Gender & Seksualiteit in de samenleving, en Staats- en Bestuursrecht. Voor die laatste master schrijf ik nu mijn scriptie over de wrijving tussen de Vrijheid van meningsuiting en de Godsdienstvrijheid zoals die bij homo- en transfobe uitingen maar al te vaak blijkt. Kort geleden zagen we dit nog toen vanuit conservatief gereformeerde kringen de Nashville-verklaring werd verspreid.

Het is belangrijk dat de provincie zich uitspreekt voor acceptatie van iedereen, ongeacht gender, seksuele gerichtheid of lichamelijke kenmerken. Het is daarom goed dat Noord-Holland ook regenboogprovincie wordt. Verder wil ik mij inzetten om in gesprek te gaan met gemeenten hoe zij gezamenlijk discriminatie in bijvoorbeeld zorginstellingen, of op school kunnen tegengaan. Hier kan ik mijn kennis als socioloog, gespecialiseerd in gender & seksualiteit, en ervaring als vrijwilliger bij het COC goed bij gebruiken.

Ik voel me bij D66 al jaren thuis als homoseksueel en ben trots dat ik namens zo’n progressieve, liberale partij verkiesbaar ben voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hopelijk krijg ik jouw steun om dat in de praktijk te brengen.