D66 – Noord-Holland

D66 – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

D66 heeft met vijf andere partijen een initiatiefvoorstel ondertekend waarmee de provincie de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LGBTIQ+’s in Noord-Holland zal bevorderen. De provincie zal dit doen door o.a. het organiseren van een jaarlijks symposium & werkatelier waarbij bestuurders en ambtenaren van Noord-Hollandse gemeenten worden uitgenodigd samen te komen om ervaringen te delen waarbij steeds een ander ‘roze’-thema centraal staat. Daarnaast moet de provincie gemeenten stimuleren om zich aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden, actief de samenwerking te zoeken met de meldpunten discriminatie, COC en andere maatschappelijke LHBTIQ+-organisaties en betrokken partners en Inclusief werkgeverschap uit te dragen en actief te werken aan een voortdurende verbetering van de invulling van dat werkgeverschap.

Wat beloven we:

D66 wil dat de Regenboogprovincie Noord-Holland een stimulerende rol op zich neemt voor gemeenten die samen willen optrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van LHBTI+ beleid (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse).