Pascale Plusquin

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: Nee

Website: https://limburg.partijvoordedieren.nl

Twitter:@PascalePlusquin

Mijn drijfveer is om te beschermen wat kwetsbaar is; natuur, dieren en mensen. In Limburg ben ik initiatiefnemer van de Regenboogmotie in Provinciale Staten, en een regenboogzebra in Heerlen. Ik heb het aanhoudend geweld en intimidatie tegen een transgenderstel voortdurend geagendeerd. Mijn doel is brede acceptatie en veiligheid voor LHBTI in Limburg, en de rest van de wereld. De provincie dient daar een actieve rol in te nemen, én het goede voorbeeld te geven.