Partij voor de Dieren – Limburg

Partij voor de Dieren – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Partij voor de Dieren Limburg heeft in november 2017 een motie ingediend om van Limburg een Regenboogprovincie te maken. Onze motie werd breed gesteund en er werd een bedrag van 300.000 euro toegekend om initiatieven te ondersteunen ter bevordering van acceptatie en veiligheid van LHBTI. In Heerlen werd een motie Regenboogzebrapad van de Partij voor de Dieren unaniem aangenomen. We hebben herhaaldelijk vragen gesteld over het aanhoudend geweld en intimidatie van een transgenderstel. We zullen blijven vechten voor LHBTI acceptatie en veiligheid, want het is helaas nog hard nodig.

Wat beloven we:

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

  • Waar nodig versterkt de provincie het diversiteitsbeleid voor haar personeel.
  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.
  • Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).