Elian Géron

Plaats op de lijst: 7

Bent u zelf LHBTI: Nee

Website: https://limburg.partijvoordedieren.nl

Ik ben Elian, 64 jaar, na veel omzwervingen weer in Limburg geland in 1997. Die landing vond plaats in Heerlen waar ik nog steeds woon. De langste periode van mijn werkzame leven was ik zelfstandig ondernemer. In 2018 ben ik raadslid geworden in Heerlen.

Hoe ben ik in de politiek terecht gekomen? Klimaatverandering beschouwde ik als een enorm probleem. Toen ik het programma van de Partij voor de Dieren onder ogen kreeg, bleek dit grotendeels overeen te komen met mijn inzichten en was de keuze om lid te worden snel gemaakt.

Provinciale Staten:   Een betere wereld begint dicht bij huis. Klimaat, dierenwelzijn, natuur en volksgezondheid, opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving zijn onze kerntaken in de Provincie. In de afgelopen jaren heeft de PvdD in de Provincie zich binnen de mogelijkheden optimaal ingezet. Denk aan de Regen­boog­motie (2017) van PvDD waardoor Limburg 3 ton uittrekt voor strijd tegen LHBTI-discri­mi­natie. In Heerlen hebben we een motie ingediend voor een regenboogzebrapad en het is er gekomen. De aanhoudende intimidatie van transgenders hebben we herhaaldelijk aan de kaak gesteld.
De rol van de Provinciale Staten voor LHBTI’s: Tolerantie en respect voor ieder levend wezen moeten algemeen geldende maatstaven zijn. Gelijke rechten voor mannen, vrouwen, van elke geaardheid of afkomst. Het is een taak van elke overheid om te zorgen voor gelijke rechten, gelijke behandeling en gelijke kansen van al haar inwoners.