Lianne Schuuring

Plaats op de lijst: 4

Bent u zelf LHBTI: Nee

Website: limburg.pvda.nl

Facebook en Instagram: LianneSchuuring

Mijn naam is Lianne Schuuring en ik ben kandidaat in Limburg voor de PvdA.

Ik ben zelf niet LHBTI, maar hoor van vrienden en bekenden regelmatig verhalen waaruit blijkt dat acceptatie en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn nog niet voor iedereen zo automatisch zijn als voor mij. Als je je niet zeker kunt voelen wordt het veel moeilijker te werken aan wat je wilt bereiken in het leven. Ik wil me graag inzetten om dit voor iedereen dichterbij te brengen. Provinciale Staten gaan niet direct over sociaal beleid, maar provincies kunnen wel (lhbti)organisaties ondersteunen en zelf (in hun gebouwen, personeelsbestand, promotiemateriaal etc.) werken aan meer zichtbaarheid en acceptatie.