PvdA – Limburg

PvdA – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De PvdA Limburg heeft in 2017 een motie meeondertekend om Limburg een regenboogprovincie te maken. Daarnaast pleit de PvdA Limburg voor inclusief beleid in de breedste zin van het woord. De PvdA heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen voor een proef met anoniem solliciteren bij de provincie. Wij hebben ons ook uitgesproken als grote voorstander voor het maken van afspraken bij aanbestedingen om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgender personen, te ondersteunen bij het vinden van werk.

Wat beloven we:

In een samenleving waarin de diversiteit groot is, is samen leven niet altijd makkelijk. Maar mensen tegen elkaar opzetten, mensen uitsluiten, drijft de samenleving uiteen en helpt niet bij het vormgeven van een zekere toekomst. Wij zijn de partij van de verbinding, en van maatschappelijke solidariteit. De PvdA accepteert geen discriminatie, geweld en intimidatie.

De Provincie gaat in de meeste gevallen niet meer direct over het sociaal beleid. De provincie kan wel regionale (LHBTI-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI’s. COC Limburg maakt als Maatschappelijke Organisatie onderdeel uit van het limburgs beleid via de Sociale Agenda. De PvdA wil de inzet (het budget) op deze agenda verdubbelen in de komende jaren. De provincie kan ook aansluiten bij verschillende overleggen om gemeentes te stimuleren beleid te maken en zelf bijdragen aan zichtbaarheid en acceptatie in het eigen promotiemateriaal, personeelsbestand, gebouwen etc.