Franklin Boon

Plaats op de lijst: 14

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: d66 eijsden-margraten

Limburg heeft als enige Nederlandse Regenboogprovincie een verantwoordelijkheid, die tot uiting dient te komen in een expliciet LHBTI-beleid. Door middel van ondersteuning en subsidiëring kunnen projecten mogelijk gemaakt worden, zoals bestrijding van discriminatie, voorlichting en inclusief beleid, ook bij gesubsidieerde verenigingen.

Hoog op mijn lijstje staan vervolgens natuurbescherming en het bij elkaar brengen van de belangen in ons mooie buitengebied. Natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering, bevordering van duurzame methoden en dierenwelzijn maken hier deel van uit. Niet voor niets zijn we in het bezit van Natura 2000 gebieden en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit moet gekoesterd en beschermd worden, want het is ons goud, ook economisch gezien.

Ons erfgoed, zowel in materiële als in immateriële zin, vormt een belangrijk deel van de Limburgse identiteit. Ik zal alles in het werk stellen om het gebouwde erfgoed meer in de frontlinies te krijgen. Waar gemeenten het laten afweten wat betreft de bescherming van plaatselijke karakteristieke en beeldbepalende gebouwen, is het aan de provincie om de categorie Provinciaal Monument weer op te poetsen. Gemeentelijke monumenten zijn er telkens minder en ik zie het als taak van de Provincie om in dit gat te springen. Dat mag best wat kosten: we profiteren immers van het toerisme?

Over toerisme gesproken: de overdaad aan evenementen  moet kritisch worden bekeken en de Provincie kan hier een regulerende en coördinerende rol oppakken.

De klimaatdoelstellingen kunnen alleen met een gedragen aanpak worden bereikt. Moeilijke keuzen moeten gemaakt worden, maar we hebben geen keuze. Knopen moeten doorgehakt, maar niet ten koste van onze mooie gebieden en niet zonder draagvlak bij de bevolking