D66 – Limburg

D66 – Limburg

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Bij start van de periode is door input van D66 een passage opgenomen in het coalitie akkoord die specifiek aandacht vraagt voor anti-discriminatie en emancipatie van LHBTI’s.

In september 2015 stelde statenlid Vaessen schriftelijke vragen om het college te vragen op Coming Out Day extra aandacht te vragen voor het ‘uit de kast komen’ van LBHTI’s en de acceptatie in de Limburgse samenleving. Tevens gevraagd om daadwerkelijk de regenboogvlag te hijsen. Inmiddels straalt de provincie een deel van het gebouw aan in de kleuren van de regenboogvlag op coming out day (ook naar aanleiding van ‘nashville’). Tevens aandacht gevraagd voor meer mogelijkheden om iets te betekenen in de anti-discriminatie en emancipatie van LHBTI’s

In november 2017 heeft statenlid van de Ven de Motie ‘regenboogprovincie’ mede ingediend.

Daarin de opdracht voor het college om samenwerking met relevante organisaties op te zoeken waar het gaat om de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s in Limburg te stimuleren. Gemeenten te motiveren aan te sluiten bij ‘regenboogsteden’ project, in eigen communicatie uit te dragen dat ALLE (Lim) burgers worden gezien en gewaardeerd; aan te sluiten bij de collega’s die al regenboogprovincie waren.

In het algemeen heeft D66 altijd inclusie, gelijke behandeling en anti-discriminatie voor ogen bij het maken en uitvoeren van Provinciaal beleid.

Wat beloven we:

D66 blijft staan voor een open, vrij en solidair Limburg. Waar mensen beoordeeld en geaccepteerd worden om hun persoonlijke talenten en passies. Een provincie waarin iedereen meedoet, mee mag doen en zichzelf kan zijn. Waar de provinciale overheid zich sterk maakt voor acceptatie van iedereen en gelijke kansen voor iedereen.

Uitgangspunt voor D66 is een diversiteitsbeleid dat is gericht op het optimaal samenleven van alle inwoners van Limburg, rekening houdend met hun verschillen en overeenkomsten, altijd op zoek naar een gezamenlijke factor.

De provincie moet, wat D66 betreft, in samenwerking met gemeenten die daartoe bereid zijn pilotprojecten ontwikkelen of (financieel) ondersteunen die knelpunten bij verdere realisatie van de acceptatie van toenemende diversiteit verminderen en helpen oplossen.