Ankie Voerman

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://groningen.partijvoordedieren.nl

Twitter: @PvdDPSGroningen

Een bevlogen vrouw met hart voor mens, dier en milieu. Ik woon in Nieuwe Pekela en ben inmiddels ruim 18 jaar getrouwd met mijn grote liefde Thea. Als onderdeel van het regenboogteam van de Provincie Groningen hebben we in de afgelopen vier jaar het regenboogbeleid op de agenda gekregen. Groningen is regenboogprovincie geworden en alle gemeenten hebben een regenboogconvenant ondertekend. De komende vier jaar willen we ons inzetten voor de praktische uitwerking van het convenant. We zien daar een belangrijke taak weggelegd voor het COC. Een financiële bijdrage van de provincie en eventuele verdere ondersteuning moet die taak mogelijk maken.

Zie ook ons verkiezingsprogramma, blz.14: “Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+). COC Groningen & Drenthe krijgt een vaste subsidie per jaar, zodat zij in staat gesteld wordt de gemeenten te ondersteunen bij de praktische uitvoering van het door hen ondertekend regenboogconvenant.” (https://groningen.partijvoordedieren.nl/uploads/site/groningen/Partij-voor-de-Dieren-Verkiezingsprogramma-PS-2019-Groningen.pdf)