Partij voor de Dieren – Groningen

Partij voor de Dieren – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Als onderdeel van het regenboogteam van de Provincie Groningen is onze partij de afgelopen vier jaar een aanjager en koploper geweest voor het op de agenda krijgen van regenboogbeleid. Groningen is regenboogprovincie geworden én alle gemeenten hebben een regenboogconvenant ondertekend. Beide keren is er een regenboogsymposium geweest in het provinciehuis. Voor het eerst is de regenboogvlag uitgehangen bij het provinciehuis op Coming Out Day. Dit gebeurt ook steeds meer bij Groninger gemeenten.

Wat beloven we:

De komende vier jaar willen we ons inzetten voor de praktische uitwerking van het convenant. We zien daar een belangrijke taak weggelegd voor het COC. Een financiële bijdrage van de provincie en eventuele verdere ondersteuning moet die taak mogelijk maken.

Zie ook ons verkiezingsprogramma, blz.14: “Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+). COC Groningen & Drenthe krijgt een vaste subsidie per jaar, zodat zij in staat gesteld wordt de gemeenten te ondersteunen bij de praktische uitvoering van het door hen ondertekend regenboogconvenant.” (https://groningen.partijvoordedieren.nl/uploads/site/groningen/Partij-voor-de-Dieren-Verkiezingsprogramma-PS-2019-Groningen.pdf

Onze fractievoorzitter behoort zelf tot de doelgroep. Wij ervaren binnen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten voldoende ruimte, en zullen deze bewaken.