Mädi Cleerdin

Plaats op de lijst:9

Bent u zelf LHBTI: JA

Website:www.pvdagroningen.nl

Twitter:@PartijvandeArbeidGroningen @madicleerdin

Ik wil bereiken dat iedereen in Groningen zichzelf kan zijn én zonder problemen over  straat kan ongeacht geaardheid, geloof of afkomst,

Naast het klassieke rolmodel vader, moeder en kind als voorbeeld in beleidsstukken en in het onderwijs opnemen én , het voorbeeld van 2 vrouwen met kind én 2 mannen met kind gebruiken. Gemeenten aansporen om beleid te voeren op bevordering van algehele acceptatie van LHBTI..  Genderneutrale toiletten invoeren, te beginnen in het Provinciehuis. LHBTI Ambassadeurs inzetten die voorlichting gaan geven op scholen én universiteiten.

LHBTI bespreekbaar maken in de hele samenleving.