PvdA – Groningen

PvdA – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De PvdA heeft de afgelopen periode vanuit de oppositie veel bereikt voor de LHBTI-gemeenschap. Op initiatief van de PvdA is de provincie een regenboogprovincie geworden. Een zeer grote meerderheid van de Staten heeft de provincie opgeroepen om samen met gemeenten te kijken hoe de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers in onze provincie verder verbeterd kan worden, want regenboogprovincie zijn is meer dan 1 keer per jaar de regenboogvlag uithangen. Daarvoor zijn ondertussen 2 symposia georganiseerd voor gemeenten en andere betrokken organisaties., De burgemeesters hebben hierop een convenant ondertekent, waarbij de provincie kan faciliteren bij het vormgeven van LHBTI-beleid in de gemeenten. Hiernaast heeft onze motie ertoe geleid dat er nu actief stilgestaan wordt bij coming-outday in het provinciehuis. Ook is onze motie voor genderneutrale toiletten aangenomen en is naar aanleiding van een motie van de PvdA een proef gestart met anoniem solliciteren. Dit is nog maar het begin, we hebben goeie stappen gezet, maar ook de komende Statenperiode moeten we als provincie ons blijven(d) inzetten voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI-er.

Wat beloven we:

De PvdA staat voor een progressieve, moderne, diverse provincie, waar iedereen zeker is van een fijn en veilig leven. Helaas hebben we de laatste jaren, o.a. in Stad, een aantal geweldsincidenten gezien tegen LHBTI’s. De provincie moet zich daarom samen met burgemeesters inzetten voor veiligheid en acceptatie van alle Groningers, in de hele provincie.

Verder willen we dat de provincie het goede voorbeeld blijft geven. Zowel qua aandacht voor coming-out day, als op personeelsgebied. Bedrijven die aantoonbaar discrimineren, zoals we in het verleden o.a. zagen in Drachten waar iemand geweigerd werd als stagiair omdat hij homo is, komen wat ons betreft niet in aanmerking voor opdrachten van de provincie. Dit geldt voor alle vormen van discriminatie.