Gert Engelkens

Plaats op de lijst: 3

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: www.pvdagroningen.nl

Twitter:@gertoldambt

Oost Groningse nuchterheid, klare taal én een goed verhaal. Ook de komende 4 jaar ga ik me met volle overtuiging én energie inzetten voor een leefbare, veilige en sociale provincie

Met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen in Stad én Ommeland: Zeker zijn van goed werk, een fatsoenlijk inkomen en betaalbare zorg, maar ook een provincie waar iedereen zichzelf kan en mág zijn, ongeacht je leeftijd, geloof of seksuele geaardheid! Op initiatief van de PvdA is 3 jaar geleden met een grote meerderheid een Motie aangenomen, die de provincie opdraagt de veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in onze provincie te vergroten.

Als lid van ons provinciaal “Regenboogteam” heb ik hieraan dan ook mijn steentje bijgedrage. Zo is onze provincie inmiddels uitgeroepen tot Regenboogprovincie, zijn er 2 regenboogsymposia georganiseerd en hebben alle Groninger burgemeesters het regenboogconvenant ondertekent. Kortom: Een mooie start, maar op het gebied van bijvoorbeeld sport, geloof, roze ouderen & diversiteit zijn nog heel wat stappen te maken, ook in onze provincie

De komende 4 jaar zou ik me graag met veel plezier en energie blijven(d) willen inzetten om de veiligheid en sociale acceptatie van onze Groninger LHBTI’ers te vergroten: En dat is meer dan het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day.