Jurgen Elshof

Plaats op de lijst: 5

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://provinciegroningen.d66.nl/

Twitter: @jurgenelshof

Als lid van D66 wil ik inzetten voor gelijke kansen en behandeling voor alle Groningers. Concreet wil D66 Provincie Groningen dat artikel 1 van de Grondwet een prominente plek in de entree van het provinciehuis krijgt. Daarmee willen we de aandacht vestigen op gelijke behandeling, wat helaas nog steeds nodig is. Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie. De letterlijke tekst van het artikel is “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Naast dit concrete voorbeeld zal ik er als Statenlid ook naar handelen en indien nodig anderen op aanspreken. Dat zal me goed afgaan omdat ik dit in mijn dagelijks en werkzame leven heel normaal vind. Diversiteit verrijkt ieders leven, versterkt iedere organisatie en geeft onze mooie provincie karakter. D66 kiest voor de toekomst en ik zal me inzetten voor iedereen in Groningen die een toekomst wil opbouwen. Samen zullen we verder bouwen aan moderne en groene economie, goede verbindingen en een mooi divers scala aan culturele activiteiten.