D66 – Groningen

D66 – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

D66 heeft samen met een brede coalitie met twee moties in de Provinciale Staten van Groningen Gedeputeerde Staten opgeroepen om zich in te zetten voor de acceptatie van LHBTI’s in de provincie Groningen. In de eerste motie werd het college van GS opgeroepen om gemeenten in Groningen te stimuleren om zich aan te sluiten bij het landelijke project regenboogsteden. Ook werd opgeroepen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s te verbeteren. In de tweede motie is het college van GS opgeroepen om samen met gemeenten een regenboogconvenant op te stellen en bijhorende symposium te organiseren om dit convenant te ondertekenen. Belangrijk doel hiervan was ook om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s te verbeteren.

Wat beloven we:

D66 zal zich, in samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen, blijven inzetten om de sociale acceptatie, de veiligheid en de weerbaarheid van de LHBTI gemeenschap in de provincie Groningen te verbeteren. De provincie kan daarin een belangrijke rol spelen, ook richting gemeenten en andere organisaties in de provincie.