Geert Kamminga

Plaats op de lijst: 2

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: provinciegroningen.d66.nl

Twitter: D66PSGroningen

Ik zal mij als Statenlid namens D66 ook de komende vier jaar inzetten voor gelijke behandeling van alle Groningers. We baseren ons daarbij op Artikel 1 van de Grondwet. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht of op welke grond dan ook zullen we in Groningen nooit toestaan. En hoewel dat een vanzelfsprekendheid lijkt, weten we maar al te goed dat we ons daarvoor moeten blijven inzetten, omdat er ook partijen zijn die dit artikel niet huldigen.

Concreet willen we dat de provincie Groningen een actief diversiteitsbeleid voert en zich inzet om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s te verbeteren. In de eigen organisatie, maar ook in de gehele provincie. Daarin kan de provincie gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteunen en stimuleren. Maar ook door een beleid te voeren dat diversiteit promoot en laat zien, bijvoorbeeld als het gaat om cultuur, sport of leefbaarheid.