Koos de Looff

Plaats op de lijst: 11

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://vvd-gelderland.nl/

Ik ben Koos de Looff uit Zaltbommel. Ik ben kandidaat voor de Provinciale Staten van Gelderland. Ik ben in de afgelopen acht jaar raadslid geweest in de gemeente Zaltbommel. Ik ben naast de politiek ook in veel verenigingen en stichtingen actief.

Met mijn energie en inzet wil ik bijdragen aan een LHBTI gemeenschap die een onvoorwaardelijk en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van onze hele samenleving. Dat zal ik ook, als ik in de Staten verkozen word, met veel energie en enthousiasme doen.
De VVD staat voor een liberale samenleving, dat is voor mij een samenleving waarin je kan en mag zijn wie je wilt. Het is weliswaar niet een ’taak’ van de provincie om actief te strijden voor zo’n inclusieve samenleving, maar de provincie kan er wel aan bijdragen dat elk individu alle kansen kan benutten, zodat een ieder zich kan ontplooien en als volwaardig mens deel kan uitmaken van onze samenleving. Ik ga er voor, dat DIE bijdrage van de provincie maximaal is!