VVD – Gelderland

VVD – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Waar mogelijk alert zijn op LHBTI-problemen m.b.t. de provinciale kerntaken. Dit vraagstuk speelt met name landelijk (wetgeving) en lokaal.

Wat beloven we:

De VVD staat achter het landelijke LHBTI-beleid.