Erik Lu

Plaats op de lijst: 10

Bent u zelf LHBTI: NEE

Ik ben Erik Lu en ben 28 jaar oud als biologiedocent vind ik het belangrijk dat mijn leerlingen leren om elkaars verschillen te respecteren en accepteren. In mijn klas probeer ik bijvoorbeeld ook rekening te houden met mijn woordkeuze als ik de groep aanspreek.

Als persoon van Chinese afkomst voel ik me vaak gediscrimineerd. Nederland heeft naar mijn mening nog een verre weg te gaan om een inclusieve samenleving te worden. Meer aandacht voor LHBTI-discriminatie in het strafrechtssysteem en meer aandacht voor discriminatie op de werkvloer vind ik belangrijk. Door meer geld en samenwerking met COC Nederland in provincie Gelderland kunnen we stap voor stap werken naar een inclusieve samenleving.