Dominique Schoen

Plaats op de lijst: 6

Bent u zelf LHBTI: JA

Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar er sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, LHBTI’s en etnische minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. Helaas is dit nog steeds niet het geval.

De Partij voor de Dieren ziet het dan ook als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zoals ook de LHBTI+ groep – zorg te dragen voor deze volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

Als partijwoordvoerder en biseksuele vrouw, zal ik mij dan ook altijd inzetten, om ook binnen de Provinciale Staten, dit als aandachtspunt naar voren te halen en dat dit in besluiten wordt meegenomen.