Bart Kuijer

Plaats op de lijst: 4

Bent u zelf LHBTI: nee

Website: gelderland.partijvoordedieren.nl/personen/bart-kuijer

Als kind had ik al een hekel aan het oordeel “dat hoort niet”. De enige reden waarom iets niet zou mogen, is wanneer het de vrijheid van een ander belemmert. Zelfbeschikking acht ik van onschatbare waarde voor een samenleving die ik iedereen gun, een samenleving waarin niemand verantwoording hoeft af te leggen voor gevoelens en voorkeuren.

Zelf ben ik een witte cis-man, waardoor ik nooit zal ervaren hoe het is om dagelijks gediscrimineerd te worden. Ik weet niet hoe het is om jezelf op bepaalde plekken en tijdstippen bewust anders voor te doen, om je veilig te kunnen voelen. Des te meer probeer ik me er constant van bewust te zijn dat dit voor anderen wel de treurige realiteit is.

Het is onbegrijpelijk dat het in de 21e eeuw nog steeds nodig is om discriminatie van ‘normafwijkende’ mensen actief te bestrijden, maar dat het nodig is, staat buiten kijf!

Zoals duurzaamheid en dierenwelzijn hogere prioriteit moeten krijgen bij provinciale besluiten die daar invloed op hebben, geldt dat ook voor de bestrijding van discriminatie en de bevordering van een inclusieve samenleving. Concreet zie ik hiervoor vooral mogelijkheden binnen het provinciale cultuur- en sportbeleid. Daar wil ik me graag voor inzetten!