Céline Blom

Plaats op de lijst: 2

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: gelderland.d66.nl/

Twitter: @Celine_Blom

Als belangenbehartiger in het onderwijs voor een sociaal veilige en inclusieve omgeving draag ik zowel in mijn werk als politiek uit dat er nog steeds veel te behalen is op het gebied van homoacceptatie. D66 Gelderland zal zich in de komende periode blijven inzetten voor een inclusief Gelderland!