D66 – Gelderland

D66 – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

D66 Gelderland vindt het belangrijk dat de provincie Gelderland uitstraalt een inclusieve provincie te zijn. Daarom heeft zij een motie mede ingediend in november 2016 waarin ze aangeeft het onacceptabel te vinden dat lesbische, homoseksuele en transseksuele inwoners van Gelderland op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit. En dat ze daarom samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls wil geven aan het stimuleren van emancipatie- en acceptatiebeleid. We hebben daarbij uitgesproken dat Gelderland een regenboog provincie is.

Ook hebben we bewerkstelligd dat jaarlijks de  regenboogvlag wappert.

Wat beloven we:

D66 Gelderland zal zich in de komende periode blijven inzetten voor de vrijheid om te zijn wie je bent en om te houden van wie je wil. Zowel binnen de eigen organisatie als naar buiten toe dragen we uit dat we staan voor een inclusief Gelderland!