Sietse Derks

Plaats op de lijst: 14

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: www.vvdfryslan.frl

Twitter: @VVDfryslan

Nog niet zo lang geleden was ik in de gemeente waar ik woon initiatiefnemer om de zogenaamde Flippobrug te laten schilderen in regenboogkleuren. De lokale VVD fractie heeft dit opgepakt en gerealiseerd. Het was op dat moment een statement om duidelijk te maken dat we ons zorgen maken over de veranderende houding in de maatschappij t.o.v. de LHBTI gemeenschap. De toenemende intolerantie jegens hen maakte dat we vonden dat we een warme deken moesten bieden en dat onze gemeente hiermee een statement wilde maken. Eerlijkgezegd maakt mij dit verdrietig, omdat ik als liberaal sta voor vrijheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Dit is ook verankerd in artikel 1 van onze grondwet. Als kind nam mijn oom mij samen met zijn vriend mee naar Artis. Voor mij was een man man relatie toen al de normaalste zaak van de wereld.

Ik pleit daarom voor een aangepast lespakket op basis en middelbare scholen om de bewustwording  rondom LHBTI’s al in een vroeg stadium op te pakken. Tot slot zou ik op korte termijn willen onderzoeken of er geld beschikbaar gesteld kan worden voor het COC, zelfs al is dit niet direct een taak voor de Provincie.