VVD – Fryslân

VVD – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Statenfractie van de VVD is er voor alle inwoners van Friesland. Mensen zijn niet gelijk. Wél gelijkwaardig. De stem van iedere stemgerechtigde is evenveel waard. Wie in een regelgevendepositie zit, is niet meer waard dan andere inwoners. Voor de overheid dient iedereen in gelijke situaties gelijk behandeld te worden. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieelopzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze. Dit draagt de VVD uit in de Statenvoorstellen die zij behandeld.

In januari heeft fractievoorzitter Avine Fokkens de volgende uitspraak gedaan bij het Polytburo, een programma van Omrop Fryslân: ….”In het vraaggesprek geeft Fokkens aan dat solidariteit met de LHBTG-groep niet meetbaar is in regenbooguitingen of het hijsen van een dito vlag. Ook benadrukt ze dat Gedeputeerde Staten de opdracht hebben gekregen om handen en voeten te geven aan artikel 1 van de grondwet, namelijk gelijke behandeling van iedereen en het verbod op discriminatie.”

Daarnaast hebben we in december 2018 een motie aangenomen op basis waarvan:

  • de tekst van artikel 1 Gw. op een prominente plek in het provinciehuis zichtbaar zal zijn;
  • het college beleid moet gaan formuleren om daadwerkelijk invulling te geven aan het voorkomen/tegengaan van discriminatie op grond van welke grond dan ook.

Wat beloven we:

Door uit te stralen dat het zijn van LHBTI’ers de normaalste zaak van de wereld is en andersdenkenden in deze daarop te wijzen. Daarnaast mogelijk de subsidie aan het COC hervatten.