Fenne Feenstra

Plaats op de lijst: 24 (lijstduwer)

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://fryslan.sp.nl

Twitter: @fennaf

Fenna Feenstra is in het dagelijks leven docent en momenteel fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Fryslân. Fenna is van jongs af aan al actief voor een betere en eerlijker wereld. Verontwaardiging over onrecht is haar grote drijfveer. Of het nu gaat om armoede onder kinderen, verdringing van banen of discriminatie. Waar nodig zal zij op de barricaden staan. Fenna: “Iedereen heeft recht op een menswaardig en gelijkwaardig bestaan. Discriminatie op basis van seksuele voorkeur is onacceptabel. Geweld tegen LHBTI’s moet aangepakt worden. Het is goed dat voorlichting over seksuele diversiteit is opgenomen in het onderwijs, maar ik vind het een slechte zaak dat orthodoxe scholen de mogelijkheid hebben om docenten en leerlingen te weigeren op grond van hun seksuele geaardheid.

Discriminerende uitlatingen in het lesmateriaal zijn onacceptabel. Scholen moeten een veilig klimaat scheppen voor iedereen. Daarom kom ik namens de SP samen met bondgenoten met een voorstel om COC en Tumba structureel te subsidiëren in onze provincie zodat er in samenwerking met de overheden een goed lesprogramma in de gehele provincie neergezet kan worden. Zo kunnen we samenwerken aan een inclusieve samenleving, waarin je mag zijn wie je bent en waar solidariteit en gelijkwaardigheid de norm is. Omdat ieder mens telt.”