SP – Fryslân

SP – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De SP heeft in de college-onderhandelingen gepleit voor het behoud van subsidies voor het COC en het antidiscriminatiebureau Tumba. Dit hebben we helaas niet weten binnen te slepen. Wel hebben we de partijen weten te overtuigen om een overgangsbudget te rechtstreeks aan COC en Tumba verstrekken in plaats van dat dat geld naar gemeenten zou gaan. De SP heeft samen met Groen Links, PvdA, D66 en PvdD een petitie gestart om Fryslân op te roepen regenboogprovincie te worden. Zie ook https://fryslanregenboogprovincie.petities.nl. Recent hebben we de regenboogvlag gehesen bij het provinciehuis en aangekondigd te komen met een voorstel voor structurele subsidie van COC en Tumba. Want een regenboogprovincie is wat ons betreft het mogelijk maken om actief beleid te voeren en niet alleen het hijsen van een vlag. Dit voorstel werken we nu uit, samen met het COC. Zie ook https://www.omropfryslan.nl/nieuws/860986-regenboogvlag-bij-provinciehuis-als-reactie-op-nashville-verklaring.

Wat beloven we:

Het uitgangspunt van de Socialistische Partij is menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het is een taak van elk mens om acceptatie en veiligheid van LHBTI’s te bevorderen, dus ook van die provincie.

We gaan daarom een voorstel indienen om de provincie Fryslân uit te roepen tot regenboogprovincie en de maatschappelijke acceptatie en discriminatie aan te pakken aan de hand van regenboogbeleid. We vragen de provincie om actief beleid dat een totaalpakket is van provinciale uitstraling, sportbeleid, antidiscriminatiebeleid en het aanspreken van onze partners. We vragen de provincie aan te sluiten bij het regenboogconvenant.

Een veilige samenleving voor iedereen begint op school. Daarom komt de SP samen met bondgenoten met een voorstel om COC en Tumba structureel te subsidiëren in onze provincie, zodat er in samenwerking met de overheden een goed lesprogramma in de gehele provincie neergezet kan worden. Zo kunnen we samen werken aan een inclusieve samenleving, waarin je mag zijn wie je bent en waar solidariteit en gelijkwaardigheid de norm is. Omdat ieder mens telt.