Rinie van der Zanden

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: Nee

Website:www.friesland.partijvoordedieren.nl

Twitter:@PvdDFryslan

Ik ga voor een duurzame en rechtvaardige samenleving en voor een samenleving waar kwetsbare waarden weer meer gaan tellen.

Fryslân wordt alsnog Regenboogprovincie en pakt de maatschappelijke problemen rond acceptatie en discriminatie op aan de hand van Regenboogbeleid. De Provincie maakt structureel subsidie vrij voor op dit gebied relevante organisaties als Tûmba en COC. Deze organisaties fungeren als kenniscentrum en zorgen voor voorlichting, belangenbehartiging, onderzoek en beleidsadvies.