Willem de Jager

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: www.flevoland.pvda.nl

Twitter: @PvdAFlevoland

Iedereen heeft wel eens met verbazing gekeken naar een spreeuwenzwerm. Hoe de zwerm continu van vorm verandert zonder uit elkaar te vallen. Elke spreeuw vliegt mee. Daarbij kent de zwerm geen vooropgezet plan, er is geen centrum, geen regie, geen leider. Improviseren is wat de spreeuwen doen. Het beeld van de zwerm spreekt me aan, omdat de spreeuwen haast vanzelf weten om te gaan met verschillen, met diversiteit. Er wordt geen

vogel uitgesloten, inclusiviteit lijkt vanzelfsprekend. Maar ja, wij mensen zijn geen spreeuwen. Wij vormen niet vanzelf een zwerm. Mensen moeten werk maken van diversiteit en inclusie.

Daarom zet ik mij namens PvdA Flevoland in voor ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, zodat ontplooiing voor ieder individu mogelijk is. Daarom handel ik als sociaaldemocraat vanuit het besef dat we soms een beetje meer overheid nodig hebben om individuele vrijheid en ontplooiing voor iedereen mogelijk te maken. Dus ben ik alert op LHBTI-kwesties en heb ik het initiatief om Flevoland uit te roepen tot Regenboogprovincie van harte ondersteund. En dus ben ik trots op de Regenboogbank voor ons Provinciehuis en het bredere actieplan dat is opgesteld.