PvdA – Flevoland

PvdA – Flevoland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De PvdA heeft de plan ondersteund om Flevoland uit te roepen tot een Regenboogprovincie. Ook heeft onze partij geholpen met het realiseren van de Regenboogbank die nu voor ons provinciehuis staat.

Wat beloven we:

De Partij van de Arbeid zet zich in voor diversiteit en inclusie binnen de samenleving. Dat betekent dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dus ook de LHBTI’s.

De PvdA zal zich de komende periode inzetten voor:

  • De veiligheid van LHBTI’s stimuleren
  • Het bevorderen van de provincie Flevoland als een regenboogprovincie.
  • De ondersteuning van LHBTI organisaties bij het organiseren van activiteiten

Diversiteit en acceptatie op de eigen werkvloer bevorderen.