Anja Visser

Plaats op de lijst: 3

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: drenthe.partijvoordedieren.nl

Twitter: @pvdddrenthe

De Partij voor de Dieren is een emancipatiepartij. Onze idealen zijn mededogen en inclusiviteit. Dit zijn voor mijzelf ook belangrijke waarden. Als wetenschapper op het gebied van religiepsychologie en geestelijke verzorging ben ik vaak bezig met vragen rondom machtsstructuren, waarden en ervaringen van betekenis. In de Provinciale Staten wil ik daar ook aandacht aan geven; hoe zorgen we er door ons culturele, ruimtelijke en werkgelegenheidsbeleid voor dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen en de kans heeft om mee te doen? Voorbeelden van beleidsmaatregelen die ik voorsta zijn het afschaffen van (officiële) geslachtregistratie – ook voor het inschrijven bij evenementen die de provincie steunt en/of adverteert -, het invoeren van genderneutrale toiletten in het provinciehuis, het blijven organiseren van evenementen over gender en seksualiteit, het ondertekenen van de Verklaring van Dordrecht en stimuleren van Drentse gemeenten om dit ook te doen.