Partij voor de Dieren – Drenthe

Partij voor de Dieren – Drenthe

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De partij voor de Dieren is nog niet vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Drenthe.

Wat beloven we:

De Partij voor de Dieren ondertekent het Regenboog Stembusakkoord voor de Provincie Drenthe.

In ons verkiezingsprogramma staat:

Emancipatie

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriƫntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.
  • Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriĆ«ntaties (LHBTIQA+). COC Groningen & Drenthe krijgt een vaste subsidie per jaar, zodat zij in staat gesteld wordt de gemeenten te ondersteunen bij de praktische uitvoering van het door hen ondertekend regenboogconvenant.

N.B. De Partij voor de Dieren heeft bewust geen m/v op de kieslijst achter de namen van de kandidaten gepubliceerd.