Frank Buijs

Al bijna 17 jaar leef ik samen met mijn man. Omdat ik er rotsvast van overtuigd ben dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan de gemeenschap, strijd ik samen met het CDA voor gelijke behandeling voor alle inwoners, ook voor LHBT’s in onze provincie. Wat ik daarbij heel belangrijk vind, is dat het gezin voor het CDA meer is dan alleen man en vrouw; alle mensen, ongeacht hun geaardheid, dragen bij aan de gemeenschap. Ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en de overheid treedt alleen daar op waar dat echt nodig is. Samen met het CDA pleit ik daarbij wel voor een sociaal vangnet: voor LHBT-stellen moet er ruimte zijn om veilig en gelukkig met hun geaardheid te leven, niet alleen in de grote stad maar in de hele provincie Zuid-Holland.

Wat ik wil bereiken is dat ondersteuning voor LHBT stellen ook plaatsvindt vanuit de provincie Zuid-Holland. Weliswaar heeft de provincie zeer beperkte financiële mogelijkheden, het is mijn overtuiging dat de provincie wel degelijk een rol kan vervullen in het verbinden van initiatieven en het wegnemen van knelpunten. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van roze seniorenvoorzieningen, zodat LHBT’s niet opnieuw de kast in hoeven op hun oudedag. De provincie zie ik op het gebied van LHBT als partner voor individuele gemeenten die hierom vragen.