Femke Merel Arissen

Ik ben kandidaat Statenlid van de Partij voor de Dieren en werkzaam op de PvdD gemeenteraadsfractie in Utrecht. Mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel heeft mij ooit doen besluiten Rechten te gaan studeren. Respect voor al wat leeft, de liefde voor dieren en de wens om deze wereld mooier en vreedzamer te maken dan hij nu is, heeft mij uiteindelijk bij de PvdD gebracht. De PvdD komt op voor dier/mens, natuur & milieu en springt op de bres voor gelijke rechten voor eenieder. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. De PvdD zet zich in voor een samenleving waarin iedereen, van welke geaardheid dan ook, in harmonie kan samenleven. Een samenleving waarin je je veilig voelt en geaccepteerd.

Gelijke rechten voor LHBT’s worden lang niet altijd geaccepteerd, uitgevoerd of zijn zelfs nog niet gerealiseerd. Het is de taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie, gelijkberechtiging en een gevoel van veiligheid en acceptatie voor LHBT’s. De overheid moet investeren in een krachtig LHBT-beleid en in LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. Waar dat op Provinciaal niveau kan, bijvoorbeeld in de cultuureducatie en het personeelsbeleid van de Provincie, zal ik dat uit volle overtuiging steunen.