Marieke van Duijn

Het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. Dan is het wel belangrijk dat je in een omgeving leeft waarin je je veilig voelt om te voelen wat je voelt, te zeggen wat je denkt en te houden van wie je wilt. Daar zet ik me, samen met anderen, voor in, omdat ik dat belangrijk vind.

Ik doe dat vanuit mezelf, vanuit het bestuur van het diversiteitsnetwerk van de PvdA en vanuit het organisatiecomité van onze boot voor de Gaypride. Vanuit mijn opvoeding heb ik altijd meegekregen dat -wat je achtergrond of voorkeur ook is- je met elkaar omgaat zoals je zelf ook zou willen dat mensen met jou omgaan. Want dat is fijn. En zou logisch moeten zijn…

Als ik in de Provinciale Staten kom, zou ik me willen richten op aandacht voor voorlichting aan de jeugd. Voorlichting en vooral ook leuke activiteiten.

Omdat je met open opvattingen en brede gedachten gewoon verder komt in het leven. Omdat het bij de jeugd begint en kinderen dit ook weer over kunnen brengen aan hun ouders. Bij alle bevolkingsgroepen, rangen en standen. Inzetten op vrijheid. En op respect. Mensen willen niet ‘anders’ zijn, mensen willen vooral zichzelf zijn…