Jan Nieuwenburg

De Partij van de Arbeid zet zich sinds jaar en dag in voor een sterk en sociaal Nederland. Op 18 maart telt daarvoor echt iedere stem. Ook in de provincie Noord-Holland zien we dat respect en veiligheid voor LHBT’s nog helemaal niet voor iedereen volstrekt vanzelfsprekend is. Discriminatie en uitsluiting is aan de orde van de dag. Dat moeten we samen en met kracht bestrijden. De PvdA strijdt lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal voor vrijheid, gelijke rechten en kansen voor iedereen, dus ook voor LHBT’ers, zodat iedereen in veiligheid het beste uit zichzelf kan halen. De PvdA vindt dat ook de overheid daarin een actieve rol kan en moet hebben. Daarom is de PvdA mijn partij. De PvdA werkt daarbij tussen alle bestuurslagen en in internationaal verband actief en zichtbaar samen met anderen. Daarom is die inzet en die strijd geloofwaardig en effectiever. Stem daarom op 18 maart Partij van de Arbeid! Ik was als wethouder van Haarlem en ben straks als lid van het Provinciebestuur van Noord-Holland aanspreekbaar op de rechten van LHBT’ers. Reken daarbij op mijn inzet!