Martijn de Kort

Als ondernemer in de kappersbranche heb ik veel LHBT medewerkers en collega’s. Ik vind het belangrijk dat zij in ons land dezelfde kansen en behandeling krijgen als ieder ander. Voor mij is dat vanzelfsprekend maar zolang niet iedereen er zo over denkt en naar handelt, is er werk aan de winkel. Ik zal mij als Statenlid dan ook overal waar nodig is hard maken voor gelijke behandeling van LHBT’s. Problemen waar zij tegen aanlopen moeten zo goed mogelijk opgelost worden. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en in openheid over zijn of haar geaardheid kunnen spreken, zonder bang te zijn. Ik zal zet me in voor een veilig, tolerant klimaat in Nederland!