PvdA Noord-Brabant

PvdA Noord-Brabant

Toelichting bij stellingen

De provincie is bij Ouderen & Zorg indirect aan zet. Wij doen het niet zelf, maar zien er op toe dat gemeenten hun rol hierin nemen.

We zouden liever aan een tolerante samenleving willen werken waarin het niet nodig is dat mannen elkaar op ongure plekken moeten ontmoeten. De veiligheid garanderen is niet anders dan dat het voor alle mensen zoveel als mogelijk veilig moet zijn in de openbare ruimte.

De regionale omroep dient binnen globale kaders te werken o.a. niet discriminatie, maar moet onafhankelijk kunnen programmeren.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

In de provincie Noord-Brabant zijn weinig beleidsthema’s waar specifiek doelgroepenbeleid aan de orde is. Het belangrijkste is dat alles wat we doen voor alle Brabanders is: de arbeidsmarkt, sport, cultuur etc. We maken ons sterk voor alle Brabanders en dat betekent dat we er op toezien dat het resultaat van ons beleid voor alle Brabanders is.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Onze ambitie is en was dat iedereen volwaardig kan meedoen. Mochten we in de komende periode onderdeel uitmaken van de coalitie dan zijn we ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid van de provincie. Dat zal -zoals we als Partij van de Arbeid altijd doen – gebaseerd zijn op diversiteit. Het zit in onze genen om iedereen te betrekken in en bij de samenleving.