Han Verbeem

Ik ben Han Verbeem, 49 jaar en sinds 2003 getrouwd met mijn man Hans-Jorg. Als actief LHTB-politicus zet ik mij al meer dan 15 jaar in voor de gelijke rechten én gelijke behandeling. Daarvoor was ik actief bij COC Tilburg en later COC West-Brabant/Zeeland. Helaas zie ik dat verworvenheden afbrokkelen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mannen en vrouwen onderling hand in hand over straat kunnen lopen. En nog steeds zijn er gemeenten die doelbewust weigerambtenaren in dienst nemen en de ongelijkheid faciliteren.

Maatschappelijke en vooral religieuze anti-homogevoelens zijn er nog steeds. De provincie heeft een belangrijke taak om die ongelijkheid weg te nemen. Allereerst door zélf het goede voorbeeld te geven en van medewerkers te verwachten dat ze geen anti-homo opvattingen hebben. Maar ook bij aanbestedingstrajecten moet kritischer gekeken worden naar homostandpunten van bedrijven. Dus: géén provinciale opdrachten meer naar instanties die om religieuze redenen homoseksualiteit afwijzen!

Verdere aandachtpunten zijn onderwijs, LHTB-ouderschap en de zorgverleningvoor oudere LHTB-ers.

Constant hameren op LHTB-belangen wérkt! Door mijn inzet hebben bijvoorbeeld óók getrouwde homo’s en lesbiennes sinds 2005 recht op een trouwboekje! Daarom: kies voor een actief LHTB-beleid dat ertoe doet.