Gonnie Perrée

In Limburg is er nog veel behoefte aan diversiteitsbeleid in de lokale politiek, de lobby daarvoor is hard nodig. Voorlichting op scholen wordt al heel goed gedaan door COC maar kan nog veel uitgebreider, pesten op school is weer aan het toenemen.

Wat nog maar minimaal gebeurd, is voldoende aandacht geven aan de situatie van roze ouderen. Ik heb als COC-lid zo’n 6 jaren meegewerkt aan een werkgroep roze ouderen Limburg in Geleen en me dus goed kunnen verdiepen in deze problematiek van eenzaamheid en terug in de kast gaan.

Ik hoop vooral voor roze mensen een aanspreekpunt te zijn en mee te helpen aan een goede leefsituatie voor hun en mijzelf, natuurlijk.

De provincie kan in alle gevallen een grote rol spelen.