Andy Rossel

Met Andy Rossel kiest GroenLinks voor een ambitieuze politicus die naast het groene karakter van de partij juist ook het sociale aspect wilt aanzwengelen op provinciaal niveau. Momenteel is hij sinds 2010 lid van de Kerkraadse gemeenteraad voor GroenLinks. Andy is sinds 2006 lid van GroenLinks en al van meet af aan zeer actief betrokken bij de partij. Eerst vooral bestuurlijk betrokken op lokaal en provinciaal niveau en vanaf 2010 als volksvertegenwoordiger op lokaal niveau. In zijn dagelijks leven is hij werkzaam in de arbeidsbemiddeling management en directieposities. Hij studeerde HEAO Management, Economie en Recht. Andy heeft zich als GroenLinks politicus sterk gemanifesteerd tot iemand die de standpunten goed kan vermarkten; binnen en buiten de politieke arena.

Hij zal de LHBT gemeenschap met name ondersteunen door actief te pleiten voor acceptatie, tolerantie en begrip. Het voorkomen van geweld op basis van geaardheid vindt Andy onacceptabel. In Limburg zijn nauwelijks uitgaansgelegenheden voor LHBT’s. Ook hierin kan vanuit de provincie stimulerend worden opgetreden.