Romke Visser

Ik ben Romke Visser, sinds 2011 PvdA-Statenlid en (vice)fractievoorzitter in Groningen, en ik sta herkiesbaar, plaats 3, voor de provinciale verkiezingen van 18 maart 2015.

Als raadslid in Winsum streed ik voor het niet aanvaarden van gewetensbezwaren van (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand bij het afsluiten van homohuwelijken. Ik was ervan overtuigd bezig te zijn met het laatste weerbarstige staartje van een succesvol emancipatieproces. Dat is tien jaar geleden. De strijd leek gewonnen!

Helaas! Niets was en is minder waar. In de afgelopen jaren heb ik ervaren, binnen en buiten de politieke arena, dat tolerantie en respect in de omgang met verschillen vaak ver te zoeken is. Het maatschappelijke klimaat verhardt, niet alleen met woorden, ook in daden. Mijn LHBT-vrienden en familieleden ervaren dat het nog steeds niet, en zelfs steeds minder, veilig is om openlijk voor het gay zijn uit te komen.

Helaas blijkt dat verworvenheden waarvoor eerdere generaties hebben geknokt niet meer vanzelfsprekend zijn. Het is voor mij onaanvaardbaar dat je je als gay anno 2015 nog onveilig moet voelen . Dat wens ik hoog op de politieke agenda te zetten en, ja, ook in de Provinciale Staten gaan we daarover!