PvdA – Groningen

PvdA – Groningen

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Gelijkwaardigheid is altijd een speerpunt van de PvdA. In de provincie benadrukken we keer op keer dat alle inwoners van Nederland volledig gelijk behandeld moeten worden, ongeacht religie, ras, geslacht, seksuele geaardheid of politieke kleur. Daarom zetten we ons in voor goede toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, sport en cultuur voor iedereen. We maken ons sterk voor alle Groningers en dat betekent dat we overal waar ook maar een zweempje discriminatie zou zijn, opkomen voor gelijke rechten.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Ook in de toekomst heeft de PvdA oog voor gelijkwaardigheid en diversiteit. Dit betekent dat we bij subsidieverstrekking aan sportclubs, culturele instellingen en evenementen zullen toezien op de toegankelijkheid voor iedereen.

Daarbij zal de PvdA zich bij aanbestedingen en inkoop hard maken om géén gunningen te verlenen aan bedrijven en organisaties waarbinnen sprake is van discriminatie en uitsluiting.

Ook zal de PvdA zich inzetten voor een divers personeelsbestand van de provincie Groningen zelf, en er alles aan doen om gemeente, politie en externe organisaties zoals het COC te ondersteunen bij het creëren van een veilig klimaat. Je als LHBT veilig kunnen voelen is dé voorwaarde voor emancipatie.