Ralph de Graaf

GrienLinks staat voor een open en vrije samenleving. Dat betekent, ook in Friesland, dat mensen zichzelf kunnen zijn en als zichzelf kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om erkenning en waardering van alle vormen van informele, vrijwillige deelname van mensen aan de Friese samenleving. Sociale acceptatie van homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen is daar onderdeel van. GrienLinks ziet hierin een rol voor de COC in Friesland en is voorstander voor subsidie aan het COC.

Maar al te vaak blijkt juist de acceptatie een probleem te zijn. Daarvoor hoef je niet eens over de grenzen te kijken, in Nederland zijn LHBT’s lang niet altijd geaccepteerd. Mijn persoonlijke motivatie voor de LTHB’s is dat ik er voor wil zorgen dat de organisaties als COC structureel steun van de provincie krijgen om de acceptatie te bevorderen. In mijn ogen is het jezelf zijn en je vrij voelen een van de basisbehoeften in je leven. Daar hoort ook bij dat je LTHBer kunt zijn zonder dat je hierbij de vrees hebt om door de maatschappij afgewezen te worden.