GrienLinks – Fryslân

GrienLinks – Fryslân

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

GrienLinks heeft zich in de afgelopen jaren consequent en met volle kracht ingezet voor het in stand houden van het COC. Het COC komt op voor de belangen van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, transgenders en biseksuele mensen. Ook zorgt het COC voor voorlichting en educatie, zodat acceptatie van een mens zoals hij of zij is, gewoon wordt. GrienLinks wil graag dat iedereen op zijn of haar eigen manier zijn of haar leven kan leiden.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

GrienLinks staat voor een open en vrije samenleving. Dat betekent, ook in Friesland, dat mensen zichzelf kunnen zijn en als zichzelf kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om erkenning en waardering van alle vormen van informele, vrijwillige deelname van mensen aan de Friese samenleving. Sociale acceptatie van homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen is daar onderdeel van.

GrienLinks is voor subsidie aan het COC in Friesland, heeft zich daar vol voor ingezet in de afgelopen periode en zal dat ook in de volgende jaren blijven doen. Voorlichting en educatie over bv. ‘uit de kast komen’ blijven, zeker in deze tijd, van het grootste belang. Er wordt voorlichting gegeven op scholen, maar ook op de opleidingen voor verzorgenden van ouderen. Daarnaast zijn er diverse gespreksgroepen.

De sociale infrastructuur is in Friesland regionaal ingericht. Ook het COC werkt regionaal. Daarom vindt GrienLinks  dat de provincie Fryslân een blijvende taak heeft in het ondersteunen van de diverse maatschappelijke belangenbehartigende organisaties (zoals het COC).