Petra Vlutters

Petra Vlutters (48) geboren in Oldenzaal, woonachtig in Leeuwarden.

Het zou niet nodig moeten zijn je anno 2015 nog in te moeten zetten voor minderheidsgroepen, maar maatschappelijke processen gaan langzaam en dat merk je vooral wanneer je zelf tot een minderheidsgroep behoort. Zelf heb ik daar dagelijks last van. Hoewel mensen die je kennen helemaal geen onderscheid lijken te maken, heb je zelf toch met meer te handelen dan gemiddeld. Zo loop ik niet gauw hand in hand met mijn vriendin door de stad omdat er dan zo nadrukkelijk gekeken wordt of zou ik wanneer ik weer in het onderwijs zou gaan werken, minder snel mijn privésituatie kenbaar maken. Ook merk ik dat veel mannen en vrouwen vaak toch iets anders reageren als ze weten dat je met iemand van hetzelfde geslacht samen bent, dat ligt vaak heel subtiel. Het leven is nl ook een spel van vrouwelijke en mannelijke krachten. Daarnaast hoor je steeds vaker dat de agressie tegen homoseksuelen toeneemt. Daarom is het wenselijk en nodig dat er van jongs af aan voldoende aandacht blijft voor LHTB’s.

Daar waar de provincie deze groepen kan onderteunen zal GrienLinks voorop staan.

GrienLinks heeft zich ingespannen om de subsidie voor oa het regionale COC overeind te houden binnen de provincie. Helaas was daar binnen de coalitie van PvdA, CDA en FNP geen meerderheid voor.

Maar wij zullen van ons blijven laten horen!