Jaap Lodders

Iedereen moet vrij en veilig kunnen leven! Je moet overal jezelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid. Ongeacht de plek waar je woont: in een klein dorp of in een grote stad. Dat betekent dus dat er geen plaats is voor discriminatie.

De VVD staat als liberale partij borg voor de (verdere) emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Als kandidaat voor Provinciale Staten, namens de VVD, wil ik me daar ook de komende vier jaar ten volle voor inzetten.

Onder leiding van de VVD is lesbisch ouderschap juridisch mogelijk gemaakt en kunnen transgenders eenvoudiger hun geslacht wijzigen in de basisadministratie. Verworvenheden op dit terrein mogen niet worden uitgehold.

De provincie gaat over economie, infrastructuur, ruimtelijke inrichting van wonen, werken en natuur. Geen beleid wat zich specifiek richt op LHBT’s. Maar ik voel het wel als mijn verantwoordelijkheid om waar nodig in het debat en in de media mij in te zetten voor actuele thema’s waar LHBT’s zich zorgen over maken.