Josefien Rooks

Geboren en getogen in de Achterhoek ben ik na mijn opleiding aan de Sociale Academie Twente naar Amsterdam  verhuisd voor een baan als reclasseringswerker. Eind jaren negentig stapte ik over naar een managementfunctie en werkte voor Reclassering Nederland en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering  in o.a. Flevoland, Utrecht, Apeldoorn en Twente.
In 2002 verhuisde ik naar Almere met mijn partner; na zijn plotselinge overlijden ben ik Flevoland en D66 trouw gebleven. Sinds 2011 ben ik getrouwd, we hebben er voor gekozen apart te blijven wonen.

Waarom wil je in de Provinciale Staten?
Ik wil mijn persoonlijke en bestuurlijke ervaring inzetten in een politieke functie en bijdragen aan de doorontwikkeling van onze jonge provincie. Mijn ambitie is het om met Flevolanders het ‘vertrouwen op eigen kracht’ gestalte te geven en gezamenlijk Flevoland (nog) mooier, welvarender, gezonder en cultureler te maken. Door samen te werken en verbinding te zoeken met verschillende partijen wil ik de provincie zowel als randstadregio maar ook als ruraal gebied laten floreren.
Ik wil een bijdrage leveren aan een progressief beleid, gezonde financiën en een bloeiende economie om goed onderwijs en werkgelegenheid te realiseren. De toeristische sector versterken en  het vestigingsklimaat aantrekkelijk maken door het benadrukken van kunst en cultuur in combinatie met het prachtige groen en de ‘leefruimte’ van Flevoland