Tineke Strik

Ik wil graag in het Europees Parlement opkomen voor gelijke rechten en kansen, ongeacht sekse of seksuele voorkeur. Daarvoor zou ik bij de Commissie willen aandringen op betere monitoring van de wijze waarop lidstaten de gelijke behandelingsrichtlijnen toepassen, en waarborgen dat er toegankelijke en effectieve klachtenprocedures zijn. Daarnaast verdienen landelijke organisaties die zich inzetten voor de rechten van LHBTI’s meer en concrete steun. Ook wil ik vanuit het Parlement regeringsleiders aansporen om elkaar aan te spreken op discriminatie van LHBTI’s, op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg maar ook in het familie- en burgerlijk recht, en daar waar nodig ook consequenties aan verbinden. Ik heb dit de afgelopen twaalf jaar ook in het parlement van de Raad van Europa gedaan, binnen de EU zijn er formeel wel meer rechten, maar lopen de praktijken eveneens erg uiteen.

Als deskundige op het terrein van asiel en migratie heb ik me steeds ingezet voor de erkenning van LHBTI vluchtelingen en voor hun bescherming in de asielprocedure en opvang. Ik wil me ervoor inzetten dat zij worden erkend als kwetsbaar zodat hun veiligheid beter wordt geborgd, en dat gehoorambtenaren worden getraind op het herkennen van hun asielmotief. Voor LHBTI’s die net zijn gevlucht uit een land waar ze vrezen voor vervolging vanwege hun identiteit of die ook naar zichzelf toe hun identiteit erkennen, dienen asielambtenaren, advocaten en rechters extra sensitiviteit te ontwikkelen. Ook in het buitenland beleid zal de EU de versterking van de positie van LHBTI’s als gezamenlijke prioriteit moeten kiezen.